Anunt important

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA  FARCASA

PRIMARIA

Nr.  8255 din 22.12.2021

Anunţ

 pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Farcasa, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2027

Afișat astăzi 22.12.2021, la sediul primăriei și pe site-ul www.primariafarcașa.ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate pot trimite în scris, în perioada 03.01.2022 – 17.01.2022- cel putin 10 zile calendaristice, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, la registratura generală a Primăriei Comunei Farcașa, județul Neamț (program cu publicul de luni  până joi în intervalul orar: 08.00-16. 00, iar vineri în intervalul orar: 08.00 – 15.00) sau pe e-mail: office@primariafarcasa.ro.

Sunt atașate prezentului, Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Farcasa, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2027

 Inspector implementare proiecte si resurse umane,

Cretu Vasilica

Share This:

Bookmark the permalink.