Anunt important

ANUNȚ

𝗦𝗽𝗿𝗶𝗷𝗶𝗻 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 î𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟱𝟬𝟬 𝗹𝗲𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 categoriile de elevi cei mai defavorizati, conform OUG 133/2020.

În perioada 31.08.2020 – 9.09.2020, Primăria Comunei Farcasa, va primi cereri pentru acordarea de “TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL”.

Beneficiază de acest sprijin educațional următorii:

preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284 lei.

elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1115 lei;

Condiții:

  • Să frecventeze învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Documentele necesare pentru completarea dosarului sunt:
• Cerere tip – formularul este disponibil la sediul primărie;
•  Copie după actele de identitate și de stare civilă ale copilului și ale membrilor familiei acestuia;

•   Acte care să ateste venitul net realizat în luna iulie 2020 (adeverințe de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj, alocație de intreținere, alocație de stat, indemnizație creștere copil/stimulent de inserție, etc.);
•    Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copilul pentru care se solicitată dreptul (grădiniță, școală).

Valoarea nominală a unui tichet este de 500 lei anual și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se adordă din fonduri externe nerambursabile.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să va adresați la numărul de telefon: 0731008239.

Primar,

Gheorghiu Cristinel Vasile

Share This:

Bookmark the permalink.