Anunt inchiriere

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  si ale Hotararii Consiliului Local Farcasa nr.38/2020,primaria comunei Farcasa organizeaza ,,licitatie pentru inchirierea unei suprafete de teren  situata in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt ,apartinind domeniului privat al comunei Farcasa”

1.Autoritatea competenta – Comuna Farcasa,cu sediul in localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt,avand cod fiscal 2614171,tel/fax 0233 267001,e-mail office@primariafarcasa.ro

2.Informatii generale privind obiectul inchirierii :

-Teren neproductiv -1056 m.p. situat in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt

3.Informatii privind documentatia de atribuire:

Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire de la sediul primariei.Documentatia este disponibila incepand cu data de 23.06.2020

Taxa de participare la licitatie este de 50 lei

Garantia de participare la licitatie este de 105 lei .

Data limita de raspuns la clarificari este 08.07.2020

4.Informatii privind ofertele:

Data limita de depunere a ofertelor este 13.07.2020,ora 12:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele este localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt – secretariat.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta : 1 exemplar original.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

Data 14.07.2020, ora 12:30

Locul: la sediul Primariei comunei Farcasa,localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt

6.Denumirea,adresa si datele de contact ale Instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele de sesizare a instantei:Sectia a-II-a  de Contencios Administrativ – Tribunalul Neamt,municipiul P.Neamt,B-dul Republicii,nr.16,cod postal 610005,judetul Neamt,e-mail :tr-neamt-scomercial@just.ro,tel:0233 212294,fax:0233 235655,in termen de 15 zile de la comunicare.

In cazul in care nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile procedura de licitatie se va relua.

                                                                        PRIMAR,

                                                            Cristinel Vasile Gheorghiu

Share This:

Bookmark the permalink.