Anunt

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA  FARCASA

PRIMARIA

Nr.  8372  din  29. 12. 2021

Anunţ

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr.  52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publicului următorul proiect de hotărâre cu caracter  normativ:

 Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț

Publicat astăzi, 29. 12. 2021 pe site-ul www.primariafarcașa.ro.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate pot trimite în scris, în perioada 03. 01. 2022 – 17. 01. 2022, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normative, pe care le vor transmite astfel:

  • prin poştă pe adresa Primăria comunei Farcașa, localitatea Farcașa, județul Neamț, strada ,, Ioan Luca”, CP 617190;
  • la registratura generală a Primăriei Comunei Farcașa, județul Neamț (program cu publicul de luni  până joi în intervalul orar: 08.00-16. 00, iar vineri în intervalul orar: 08.00 – 15.00);
  • pe e-mail la adresa office@primariafarcasa.ro.

Materialele depuse vor purta menţiunea “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț” și vor specifica articolele din proiectul de hotărâre la care se referă.

Sunt atașate prezentului, Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

Gabriela  PETRESCU

Share This:

Bookmark the permalink.