Anunt

ROMANIA JUDETUL  NEAMT COMUNA  FARCASA PRIMARIA Nr.  8372  din  29. 12. 2021 Anunţ În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr.  52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publicului următorul proiect de hotărâre cu caracter  normativ:  Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț Publicat astăzi, 29. 12. 2021 pe site-ul www.primariafarcașa.ro. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din … Citeste mai mult…

Anunt important

ROMANIA JUDETUL  NEAMT COMUNA  FARCASA PRIMARIA Nr.  8255 din 22.12.2021 Anunţ  pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Farcasa, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2027 Afișat astăzi 22.12.2021, la sediul primăriei și pe site-ul www.primariafarcașa.ro În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate pot trimite în scris, în perioada 03.01.2022 – 17.01.2022- cel putin 10 zile calendaristice, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind … Citeste mai mult…

Informare

Share This:

Acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022

Primăria Farcasa  informează că, începând cu data de 21.10.2021  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022         Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure.  ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA … Citeste mai mult…

Rezultat final

Share This:

Rezultat interviu

Share This:

Rezultat concurs

Share This:

Rezultat selectie dosare

Share This:

PRIMARIA COMUNEI FARCASA, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta cu durata normala a timpului de munca – CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA SI SECRETARIAT, JURIDIC

Share This: