Educatie

educatie

Rețeaua sistemului educațional de la nivelul comunei Farcașa, cuprinde în componența sa: Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa, Școala Primară Frumosu, Școala Primară Stejaru, Școala Primară Popești.
Tabel nr. 2.18 – Descrierea unităților școale din comuna Farcașa Nr. crt. Denumire școală Descriere 1. Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa  Ciclu preprimar: 2 grupe de preșcolari;  Ciclu primar: 4 clase (clasele I-IV);  Ciclu gimnazial: 8 clase (clasele V-VIII). 2. Școala Primară Frumosu  Ciclu preprimar: 1 grupă;  Ciclu primar: 2 clase simultane I-III și II-IV 3. Școala primară Stejaru  Ciclu preprimar: 1 grupă;  Ciclu primar: 2 clase simultane I-III și II-IV 4. Școala primară Popești  Ciclu preprimar: 1 grupă;  Ciclu primar: 2 clase simultane I-III și II-IV
Sursa: Informații furnizate de Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa
În ceea ce privește starea fizică a clădirilor în cadrul cărora funcționează unitățile de învățământ de la nivelul comunei Farcașa, poate fi apreciată ca fiind una bună, acestea fiind vechi de peste 30 de ani. Însă, în prezent pot asigura un mediu educațional decent în care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice.
De asemenea, este asigurată o bază didactico-materială compusă din 5 săli de grădiniță, 9 săli de clasă pentru clasele I-IV, 8 săli de clasă pentru clasele V-VIII, 1 cabinet de informatică plus bibliotecă. Fiecare sală de clasă este destinată unei discipline din trunchiul comun, studiate de către elevi. Astfel este pusă la dispoziția acestora cabinet de limba și literatura română, cabinet de științe, cabinet de istorie-geografie, respectiv religie.
La nivelul anului școlar 2012/2013, toate unitățile de învățământ erau dotate cu echipamente IT (20 calculatoare, cu 0,2% mai puține față de anul precedent13). Dintre cele 20 de calculatoare existente, 10 sunt conectate la rețeaua de internet, a cărei viteză este de 100 Mbps.
Toate unitățile de învățământ sunt prevăzute cu un spațiu de joacă destinat copiilor.
În ceea ce privește situația privind dotarea cu utilități a unităților de învățământ, școlile sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă, respectiv la rețeaua de electricitate. De asemenea, acestea nu sunt racordate la rețeaua de canalizare a apelor uzate (ca urmare a lipsei acesteia în cadrul comunei), iar energia termică este asigurată prin intermediul unei centrale proprii pe bază de lemn.
În cadrul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial de la nivelul comunei Farcașa, în anul școlar 2012/2013 erau înscriși 373 de copii, cu 2,4% mai mulți față de anul școlar precedent.

Personalul didactic implicat în derularea activității educaționale, este calificat 99%, pregătit din punct de vedere profesional. Acesta număra 27 de cadre didactice la nivelul anului școlar 2012/2013. Astfel, unui cadru didactic îi revine aproximativ 14 elevi, sub media de la nivel județen (16 elevi).

* Anuarul Statistic al Județului Neamț, ediția 2010, 2011, 2012
Calitatea sistemului educațional din cadrul comunei Farcașa se reflectă și în rezultatele obținute de elevi în urma participării acestora la olimpiade și concursuri, dar și în gradul de implicare a acestora în diferite proiecte sau activități educative școlare și extra-școlare.
Important de punctat este implicarea elevilor în desfășurarea a numeroase activități educative școlare și extrașcolare. Se pot aduce în evidență cele mai importante astfel de activități:
 Ziua europeană a limbilor (dezbateri, pliante, afișe);
 Ziua mondială a educației (întreținerea puncului muzeistic, excursie la hidrocentrala Poiana Teiului excursie la muzeul din Dreptu, Poiana Teiului);
 Ziua europeană a siguranței rutiere (dezbateri);
 ”Puterea cuvântului eminescian” (recital de poezie, expoziție de carte);
 ”Halloween la Farcașa” (concursuri: ”Cea mai reușită mască”, ”Cel mai reușit costum”, ”Cea mai bună poveste de groază”);
De asemenea, în Școala cu clasele I-VIII Farcașa s-a implementat în perioada 01 august 2010-31 iulie 2012 proiectul european multilateral Comenius institulat ”A ticket for life”, în parteneriat cu țări precum: Anglia, Germania, Țara Galilor, Polonia, Letonia, Bulgaria și Italia. În urma derulării acestui proiect, a avut loc un transfer de cunoștințe, cultură și tradiții între țările participante la proiect. Totodată, s-a pus accent pe utilizarea tehnologiei informației și comunicării, dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și cooperare, dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, identificarea diferențelor majore între culturile țărilor implicate, comunicare cu instituțiile comunității locale, în vederea unei bune integrări.
De asemenea, elevii participă la întreținerea punctului muzeistic etnografic ”Ioan Luca” amenajat în incinta Școlii Farcașa, în cadrul căruia sunt expuse obiecte vechi specifice zonei (costume populare, unelte, vase, arme, mobilă), pe care învățătorul Ioan Luca le-a colecționat și le-a donat localității natale.
În baza celor prezentate anterior, se evidențiază calitatea procesul didactic desfășurat la nivelul comunei Farcașa, situație reflectată de evoluția ascendentă a numărului de elevi înscriși, de raportarea cadrelor didactice la populația școlară, de implicarea elevilor în cadrul activităților desfășurate și de rata scăzută a abandonului școlar, care este de 0,33%. Pentru a elimina unul din cele mai frecvente motive ale abandonului școlar în rândul elevilor, și anume distanța dintre locuință și unitatea de învățământ, Școala Gimnazială Farcașa a pus la dispoziția elevilor un microbuz școlar; localitățile care beneficiază de transport fiind: Farcașa, Stejaru, Frumosu și Popești.
În ceea ce privește bibliotecile de la nivelul comunei Farcașa, acestea sunt în număr de 2, dintre care una face parte din cadrul bibliotecilor publice. Biblioteca din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Luca” Farcașa beneficiază de un fond de carte de peste 8.000 de volume.

Share This:

Comments are closed.