Departamentele primariei

Primar: Gheorghiu Cristinel Vasile

Viceprimar:Luca Viorel

Secretar: Sava Victoria

Contabil: Rustioru Georgeta

Inspector asistenta sociala: Petrescu Gabriela

Referent agent agricol: Coman Elena

Referent impozite si taxe: Simionescu Sorilena, Popescu Ovidiu Daniel

Referent achizitii publice: Chiorbeja Gheorghe

Inspector U.A.T.: Chirila Teodor Dan

Guard: Feher Maria

Paznic: Ungureanu Alexandru

Fochist: Gheorghiu Dumitru

Sef S.V.S.U.: Andriescu-Teliuta Marius

Bibliotecar: Furtuna Virginia

Inspector agricultura: Fedeles Marcela

Inspector proiecte: Cretu Vasilica

Asistent medical comunitar: Andreescu Anisoara Mihaela

Ghid turism: Scripcaru Bogdan C-tin

Agent turism: Furtuna Alina Alexandra

Auditor: Sava Lucia

Share This:

Comments are closed.