• COD SIPOCA 35
  COD SIPOCA 35
 • Sediul Primariei Comunei Farcasa
  Sediul Primariei Comunei Farcasa
 • Realizare parc de joaca pentru copii nostri
  Realizare parc de joaca pentru copii nostri
 • Modernizare DC154 Stejaru
  Modernizare DC154 Stejaru
 • Centrul Local de Informare Turistica
  Centrul Local de Informare Turistica
 • Modernizare teren de sport
  Modernizare teren de sport
 • Casa de Cultura Farcasa
  Casa de Cultura Farcasa
 • Comuna noastra-vedere aeriana
  Comuna noastra-vedere aeriana

Anunt public

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt – oferta loc de munca

Share This:

Rezultat final concurs

Share This:

Share This:

Rezultat concurs nr 3574 din 18.05.2022

Share This:

Rezultat selectie dosare nr 3485 din 16.05.2022

Share This:

Anunt consultare publica

Share This:

Rezultat final

Share This:

Rezultat proba interviu

Share This:

Anunt

Share This:

Anunt important

 „EDUCAȚIA = CHEIA SUCCESULUI!” Cod SMIS: 147555 Parteneri: SC Ioanida Turism SRL (Beneficiar) Județul Neamț (Partener 1) Perioada de desfășurare: Iulie 2021- Decembrie 2023                                                                                                                                                     OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 420 de tineri NEETs a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educație în programe de tip „A Doua Șansă”, în special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, sporirea nivelului de conștientizare a … Citeste mai mult…

Proces verbal nr 1065 din 22.02.2022

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  si ale Hotararii Consiliului Local Farcasa nr.35/2021,primaria comunei Farcasa organizeaza ,,licitatie pentru inchirierea imobilului in care a functionat Centrul de informare turistica a comunei Farcasa,judetul Neamt” 1.Autoritatea competenta – Comuna Farcasa,cu sediul in localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt,avand cod fiscal 2614171,tel/fax 0233 267001,e-mail office@primariafarcasa.ro 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : – Constructie -104 m.p. situat in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt 3.Informatii privind documentatia de atribuire: Persoanele interesate … Citeste mai mult…

Anunt important

Share This:

Anunt concurs recrutare

Primaria Comunei Farcasa organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie – EXPERT CLASA I, GRAD PREOFESIONAL PRINCIPAL, COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL. Detalii, atributii, bibliografie si calendar concurs se regasesc in documentele anexate prezentului articol. Share This:

Anunt E.ON ENERGIE !!!

In atentia tuturor locuitorilor comunei Farcasa. In perioada următoare 20 și 21 ianuarie  la Primărie  , între orele 11:00-15:00 reprezentantii E.ON Energie Romania vor fi in comuna dumneavoastră  pentru prezentarea noilor contracte de energie electrica pe piata libera.  Documente necesare:- Carte de identitate/Buletin de identitate- O factura completa – Numar de telefon   Cei ce doresc sa transcrie contractul pe un nou titular, trebuie sa prezinte buletinul, Factura și număr de telefon. Share This:

Anunt

ROMANIA JUDETUL  NEAMT COMUNA  FARCASA PRIMARIA Nr.  8372  din  29. 12. 2021 Anunţ În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr.  52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publicului următorul proiect de hotărâre cu caracter  normativ:  Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a pajiștilor permanente din domeniul public al Comunei Farcașa, județul Neamț Publicat astăzi, 29. 12. 2021 pe site-ul www.primariafarcașa.ro. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din … Citeste mai mult…

Anunt important

ROMANIA JUDETUL  NEAMT COMUNA  FARCASA PRIMARIA Nr.  8255 din 22.12.2021 Anunţ  pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Farcasa, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2027 Afișat astăzi 22.12.2021, la sediul primăriei și pe site-ul www.primariafarcașa.ro În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate pot trimite în scris, în perioada 03.01.2022 – 17.01.2022- cel putin 10 zile calendaristice, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind … Citeste mai mult…

Informare

Share This:

Acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022

Primăria Farcasa  informează că, începând cu data de 21.10.2021  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022         Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure.  ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA … Citeste mai mult…

Rezultat final

Share This:

Rezultat interviu

Share This:

Rezultat concurs

Share This:

Rezultat selectie dosare

Share This:

PRIMARIA COMUNEI FARCASA, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta cu durata normala a timpului de munca – CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA SI SECRETARIAT, JURIDIC

Share This:

Tabel nr 5550 din 10.08.2021

Share This:

Anexa la PV 5514 din 09.08.2021-Rezultat concurs -proba scrisa

Share This:

Rezultat selectie dosare

Share This:

Share This:

Share This:

Share This:

Share This:

Share This:

Share This:

Anunț Delgazgrid

Joi, 10.13.2020, in intervalul orar 09. 00 – 16.00 este posibil să se întrerupă furnizarea energiei electrice în satele componente ale comunei Farcașa, motivat de faptul că Delgaz Grid vă executa lucrări de intervenții la rețeaua de furnizare a energiei electrice. Share This:

Share This:

Share This:

Share This:

Chestionar – „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“

Bună ziua, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente“, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice“. Una dintre activitățile din … Citeste mai mult…

Anunt important

Beneficiarii de  ajutor social, alocaţie de susţinere a familiei ,  persoanele cu handicap cu venit exclusiv din indemnizaţia  de handicap  si  pensionarii   cu pensia minima de 704 lei  pâna la 1 septembrie 2020  , primesc cate  un pachet cu  50 masti  faciale ,  conform Ordonantei de urgenta nr 78/2020   Program  distribuire măsti   –  zilnic    8-12  la sediul Primăriei Farcasa                                              PRIMAR                                Cristinel  Vasile Gheorghiu Share This:

Share This:

Anunt important

ANUNȚ 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗷𝗶𝗻 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 î𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟱𝟬𝟬 𝗹𝗲𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 categoriile de elevi cei mai defavorizati, conform OUG 133/2020. În perioada 31.08.2020 – 9.09.2020, Primăria Comunei Farcasa, va primi cereri pentru acordarea de “TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL”. Beneficiază de acest sprijin educațional următorii: – preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284 lei. – elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe membru de … Citeste mai mult…

Alegeri Locale 2020

Pentru comunicarile catre Biroul Electoral de Circumscriptie Farcasa puteti utiliza adresa de mail office@primariafarcasa.ro, tel\fax: 0233.267.001 Share This:

Anunt vanzare

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale Hotararii Consiliului Local Farcasa nr.37/2020,primaria comunei Farcasa organizeaza ,,licitatie pentru vanzarea unei suprafete de teren  situata in satul Busmei,comuna Farcasa,judetul Neamt ,apartinind domeniului privat al comunei Farcasa” 1.Autoritatea competenta – Comuna Farcasa,cu sediul in localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt,avand cod fiscal 2614171,tel/fax 0233 267001,e-mail office@primariafarcasa.ro 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : -Teren neproductiv -686 m.p. situat in satul Busmei,comuna Farcasa,judetul Neamt 3.Informatii privind documentatia de atribuire: … Citeste mai mult…

Anunt inchiriere

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  si ale Hotararii Consiliului Local Farcasa nr.38/2020,primaria comunei Farcasa organizeaza ,,licitatie pentru inchirierea unei suprafete de teren  situata in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt ,apartinind domeniului privat al comunei Farcasa” 1.Autoritatea competenta – Comuna Farcasa,cu sediul in localitatea Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt,avand cod fiscal 2614171,tel/fax 0233 267001,e-mail office@primariafarcasa.ro 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : -Teren neproductiv -1056 m.p. situat in satul Farcasa,comuna Farcasa,judetul Neamt 3.Informatii privind documentatia de atribuire: … Citeste mai mult…

Share This:

Share This:

DISPOZITIA NR 63 DIN 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL  NEAMȚ COMUNA  FARCAȘA PRIMAR D I S P O Z I Ț I E Nr .  63  din  31. 03. 2020 privind suspendarea temporară a activităţii de audienţe, relaţii cu publicul și registratura generală GHEORGHIU  CRISTINEL – VASILE – Primarul comunei Farcasa, judetul Neamt, ales la data de 5 iunie 2016; Ținând cont de îndrumările din Radiograma nr. 3220473 din  data de 27. 03. 2020 a  Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, comunicată prin adresa … Citeste mai mult…

Share This:

Recomandari COVID-19

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) Protejați-vă, evitați contactul direct! Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere. Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii. Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din … Citeste mai mult…

Anunt important

AVAND IN VEDERE PANDEMIA DE CORONAVIRUS INCEPAND CU DATA DE 16 MARTIE PANA PE 06 APRILIE SE SISTEAZA ELIBERAREA ADEVERINTELOR PENTRU APIA, PERIOADA IN CARE ACEASTA INSTITUTIE SUSPENDA PRIMIREA CERERILOR DE PLATA.                                        PRIMAR                       GHEORGHIU CRISTINEL VASILE Share This:

RECOMANDĂRI DE CONDUITĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS (COVID-19)

Având în vedere necesitatea unor clarificări suplimentare asupra recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategică al Direcţiei pentru Situaţii de Urgenţă pune la dispoziție răspunsuri pentru o serie de întrebări ridicate în spațiul public: Care este diferența dintre carantină și autoizolarea la domiciliu? Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus (COVID-19). Carantina va dura o perioadă de 14 zile … Citeste mai mult…

Ordin privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala si de apostilare a actelor oficiale administrative

Share This:

Anunt important

Share This:

Ce trebuie sa stiti despre COVID 19

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

La Multi Ani!!!

Share This:

Anunt important

Share This:

FONDURI EUROPENE PENTRU MICII FERMIERI

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. BENEFICIARII:· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*: * Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 … Citeste mai mult…

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Comuna noastra in imagini

 

 

Share This:

MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FARCASA , JUDETUL NEAMT

IN DATA DE 21.03.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE INCHEIAT INTRE AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE SI COMUNA FARCASA  REPREZENTATA PRIN PRIMAR CRISTINEL -VASILE GHEORGHIU , PENTRU PROIECTUL ,, MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FARCASA , JUDETUL NEAMT’’ Share This:

Up-date: Modernizare a drumului vicinal Farcașa

Începând cu luna martie 2019 au fost demarate lucrările de modernizare a drumului vicinal Farcașa (Strada Bisericii) pe o distanță de 2,2 km. Ele consta în betonarea  acestui drum pe lungimea mai sus menționată. În cadrul aceluiași proiect, va fi modernizat DC 190 Poiana Popești (Strada Poieni)  pe o lungime de 1,1 km și Strada Gârlei din satul Frumosu pe o lungime de 0,6 km. Investiția se va derula prin Programul Național de Dezvoltare Locală finanțat din fonduri guvernamentale, valorea … Citeste mai mult…